Süt Ürünleri

Süt Ürünleri | Ürünler | İncikefir Kefir Mayası
İncikefir Kefir Mayası
 
Kefir mayası esas olarak laktik asit bakterileri ve mayaların oluşturduğu kefiran adı verilen polisakkarit bileşimine sahiptir. Süt yağı ve denatüre olmuş süt proteinleri bu polisakkarit bileşiminin oluşumunda etkilidir. Bu yapı içinde bir miktar yağ ve kazein mevcuttur.
Mikroorganizmalar kefir mayası içinde simbiosiz (iki canlının tek bir organizmada yaşaması) halde yaşarlar.

Danede süt asidi bakterileri, asetik asit bakterileri ve mayalar mevcuttur. Laktozu fermente edemeyen mayalar danenin daha iç katmanlarında, parçalayamayanlar ise büyük oranda dış yüzeye yakın yerlerde bulunmaktadırlar. Süt asidi ve asetik asit bakterileri ise kefir mayasının yüzeyine hâkimdir. Danedeki mikroorganizma türü ve bunların birbirine oranı, danelerin orjine ve fermentasyon metoduna bağlı olarak değişmektedir. Kefir danelerinde yer alan mikroorganizmalar çoğalmakta ve daha sonraki jenerasyonlara özelliklerini aktarabilmektedir. Böylelikle büyüyen kefir daneleri bölünerek yeni kefir danelerini oluşturmaktadır.

Yaygın olarak kefir mayasında; laktik asit bakterileri (L.brevis, L.kefir, L.acidofilus, L.casei, L.caucasius, L.bugraricus) lökonostoklar (Leuconostac dextranicum); asetik asit bakterileri (Acetobacter aceti, A.rasens); mayalar (Kluuyveromyces maxionus, Torulaspora delbrueckii, Candida kefir, Saccharomyces cerevisia); streptokoklar (Streptococcus lactis, S.durans, S.cremoris, S.citrovorum, S.diacetylactis) bulunduğu belirlenmiştir. Kefir tanesi; fındık ya da buğday büyüklüğünde, renkleri beyaz, beyaz-sarı arasında küçük karnabahar veya patlamış mısır görünümündedir. Boyutları 0.5-3 cm arasında değişir. Taneler sütü fermente edici rol oynar, en önemli özelliği fermantasyon sonunda süzülerek tekrar kullanılabilmesidir.Kefir taneleri kazein ve birbirleri ile ortak yaşayan mikroorganizmaların meydana getirdiği jelatinimsi koloniler oluştururlar. Bazı danecikler fermentasyon işlemleri sonucunda el avucuna sığabilecek büyüklüklere ulaşabilmektedirler. Bunlar kopartılarak hacimleri küçültülebilirler.

Daneler elastik olup oldukça dayanıklıdır ve suda bile değişime uğramazlar. Süte katıldıkları zaman, daneler şişer, renkleri beyazlaşır ve aktif hâle gelirler. Daneler elektron mikroskobunda incelendiğinde, dokuma ipliklerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıya (strükte benzedikleri ve mikroorganizmaların da bunlar arasında tutunduğu tespit edilmiştir. İyi bir kefir mayası elastik olmalı, yapışkan ve yumuşak olmamalıdır. Dane temiz tutulduğu ve dikkatli bakıldığı zaman yıllarca kullanılabilir. Çok karışık bir mikrobiyolojik yapıya da sahiptir.
kefirmayasi.com
 
En son kaydedilenler
 

Firma Markaları

Süt ürünleri markalarının suturunleri.com' da yayınlanması müthiş güzel bir şey!

Markanı göndermek ister misin?

Firmanın markasını sende gönder ücretsiz yayınlayalım! 400x200